Steun ons en help Nederland vooruit

Senior zijn in Nederweert

We worden met z’n allen steeds ouder en daarom wil D66 dat de gemeente een woonvisie voor senioren ontwikkelt, waarbij rekening wordt gehouden met de woonwensen van de senioren in Nederweert. Nederweert staat in Limburg goed aangeschreven voor senioren. Dit wil D66 graag zo houden en waar mogelijk naar een nog hoger niveau tillen. De wens van veel ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarbij horen ook woningen die aangepast zijn naar hun behoeften zoals een traplift. Kleinschalige woonvormen in de wijk kunnen ervoor zorgen dat senioren in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

Veel ouderen willen na hun pensioen nog steeds een bijdrage leveren aan de samenleving. D66 vindt het belangrijk dat deze kennis en kunde niet verloren gaat en optimaal wordt ingezet. Senioren kunnen een belangrijke drijfveer van de economische motor worden als er goed wordt ingespeeld op hun behoeften.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018