Steun ons en help Nederland vooruit

Straatverlichting

Op sommige straten die vanuit de kern naar het buitengebied lopen, wordt er regelmatig gefietst of gewandeld. Veel van deze straten hebben nauwelijks tot geen straatverlichting, waardoor de veiligheid van de fietser of wandelaar in gevaar komt op het moment dat het schemert of geheel donker is. Vooral in de wintermaanden levert dit gevaarlijke situaties op. Daarom pleit D66 voor meer straatlantaarns op de wegen in het buitengebied die veel gebruikt worden door voetgangers en fietsers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018