Steun ons en help Nederland vooruit

Subsidiebeleid

De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen. D66 wil voorkomen dat organisaties en projecten eindeloos en zonder heroverweging subsidies blijven ontvangen. Daarom zouden subsidies periodiek moeten worden geëvalueerd op het bereikte effect. Nederweert geeft jaarlijks inzicht in waarom, hoeveel en aan wie er subsidie wordt verstrekt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018