Steun ons en help Nederland vooruit

Transformatie

D66 wil altijd de beste oplossing vinden voor de inwoners van Nederweert. De manier waarop we het sociaal domein hebben georganiseerd, staat soms de beste oplossing in de weg. Dat kan en moet anders. D66 wil een samenhangende aanpak voor het sociaal domein. We denken vanuit bewoners. D66 wil daarom actief zoeken naar innovatieve samenwerkingsvormen en nancieringsvormen in het sociaal domein. Pilots en projecten om financiƫle schotten weg te nemen, waarvoor ook geld vanuit de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg kan worden ingezet. D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018