Steun ons en help Nederland vooruit

Voorschoolse educatie

D66 vindt dat de gemeente alle kinderen moet zien te bereiken, ook kinderen uit gezinnen die geen gebruik maken van voorschoolse educatie. Niet alleen kinderen met een taalachterstand, maar ook die met een sociale achterstand. Dit betekent dat de gemeente moet blijven investeren in voorschoolse educatie in peuterspeelzaal en kinderopvang en in de samenwerking tussen partners stimuleren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018