Steun ons en help Nederland vooruit

Werk en inkomen

Ondanks de inzet van de afgelopen jaren, staan er nog veel Nederweertenaren aan de kant. D66 wil dat iedereen die kan werken ook gestimuleerd wordt dat te doen. D66 biedt iedereen kansen om mee te doen. We willen dat zoveel mogelijk mensen participeren. Het ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar naartoe loopt zeker langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van inwoners. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen die langdurig werkloos zijn en niet kunnen werken. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor niet-willers.

D66 is voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast willen we mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Daarom is goede samenwerking tussen en met andere gemeenten, het UWV, sociale werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven belangrijk. Door werkgevers te betrekken bij het matchen van vacatures, kunnen inwoners beter en sneller aan het werk worden geholpen. Ook de regionale arbeidsmarktregio speelt hierbij een rol. Kleinschalige en innovatieve initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund.

D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook (oudere) mensen met een beroep waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans krijgen om een ander vak te leren.

Het doen van vrijwilligerswerk geeft mensen weer de kans om werkervaring op te doen en nieuwe competenties te verwerven. Het gaat D66 daarbij vooral om de ontplooiing en ontwikkeling van mensen, met als nevendoel dat dan later makkelijker een betaalde baan te vinden is. Ook kunnen mensen met een uitkering werken als vrijwilliger op bijvoorbeeld het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze inzet is in de toekomst hard nodig.

Bij begeleidingstrajecten naar werk (re-integratie) door externe bureaus maakt Nederweert zo veel mogelijk gebruik van het principe ‘no cure no pay’. Dit om dure en ineffectieve trajecten buiten de deur te houden. Voordat re-integratie plaatsvindt, beheerst de werknemer de Nederlandse taal op tenminste een basisniveau.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018