Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en welzijn

D66 vindt dat structuren en organisaties ondergeschikt moeten zijn aan de vragen van mensen. De hulpvraag van mensen die hulpbehoevend zijn, is leidend. Ook de mantelzorgers worden zo mogelijk nog belangrijker dan ze al waren. Het Wmo-loket moet mantelzorgers goed informeren over wet- en regelgeving en ondersteuningsmogelijkheden. Vrijwilligers die zich als mantelzorger willen inzetten, zijn waardevol en hard nodig. Omdat de klantgerichte dienstverlening door professionele instellingen is verminderd, is het noodzakelijk om vaker een beroep op vrijwilligers te doen. Voor vrijwilligers dienen optimale omstandigheden te worden gecreëerd. De gemeente ondersteunt dit actief.

Bij het sluiten van nieuwe zorgcontracten wordt niet per de nitie gekozen voor de goedkoopste aanbieder, maar ook het kwaliteitsaspect en de continuïteit van de organisatie speelt een rol. Ook hier geldt weer dat een koppeling van de Wmo met de Participatiewet en de Jeugdhulp voordelen biedt. Dit moet het uitgangspunt zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018