Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg om jeugdig alcoholgebruik

Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. Jongeren in de regio Nederweert gebruiken te jong, te vaak en te veel alcohol. Alcoholgebruik tast de ontwikkeling van hersenen aan en vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd. D66 wil het thema jongeren en alcohol dan ook op de politieke agenda zetten. D66 wil dat ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. D66 wil – in overleg met sportverenigingen – komen tot convenanten waarin wordt afgesproken dat er geen alcohol wordt geschonken totdat de laatste jeugdwedstrijd is afgelopen. De gemeente voert – met alle relevante partners – een actief beleid om jongeren te wijzen op de blijvende schadelijke gevolgen van een ongezonde levensstijl.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018