Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

9. Goed bestuur

Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk bestuur stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording af, ook als voor de uitvoering van taken een samenwerking met andere gemeenten nodig is. Samenwerking is niet alleen effectief, maar soms ook onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, en daarmee in het belang van onze inwoners.

Ook wil D66 een gemeentelijke organisatie die snel, dienstverlenend en betrouwbaar is. Een gemeente die de dingen doet die nodig zijn en klaar staat voor de inwoners van de gemeente Nederweert.

Om goede besluitvorming te krijgen wilt D66 dat inwoners zoveel mogelijk meedenken en helpen bij de ontwikkeling van plannen. De gemeente kan hiermee profiteren van de kennis en kunde van haar inwoners. Daarnaast bevordert het ook het draagvlak van de genomen besluiten.

Meer inspraak voor de inwoners