Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

3. Kunst en cultuur

Kunst en cultuur bevorderen het welbevinden van mensen en dragen bij aan de kwaliteit van de plaatselijke samenleving. Zij zorgen ervoor dat mensen zich meer betrokken voelen bij hun omgeving en eerder bereid zijn om zelf ook actief te worden in de samenleving, in welke vorm dan ook.

Nederweert kent een rijk cultureel verenigingsleven en mag zich gelukkig prijzen met de vele dans-, zang-, muziek-, toneel- en carnavalsverenigingen die in onze gemeente aanwezig zijn. Al deze organisaties houden Nederweert aantrekkelijk voor zowel oude als nieuwe inwoners.

Daarom is D66 voor een sterk en gericht inzetten van cultuurbeleid. Waarin ruimte is voor culturele ontmoetingen en de geschiedenis van haar gemeente. Een beleid dat de inwoners toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en zo bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen aansluiting kan vinden.

Cultuur is van ons allemaal