Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

2. Milieu en duurzaamheid

Onze samenleving draait nagenoeg volledig op fossiele energie. Voor vervoer, verlichting, industrie en de verwarming van onze huizen, verstoken we steenkool en aardgas. Hierbij komt onder meer het broeikasgas CO2 vrij dat zorgt voor de versnelde opwarming van de aarde. In het Klimaatakkoord van Parijs is het doel gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 tot 2 graden in 2050. Dit betekent dat wij het gebruik van fossiele energie en de CO2-uitstoot de komende jaren terug moeten brengen tot nagenoeg nul.

Nederweert is uiterlijk in 2040 een CO2-arme gemeente. Onze energie wordt dan lokaal en duurzaam opgewekt, bijvoorbeeld door wind- en zonne-energie, biogas en duurzame warmte. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare materialen, zoals meststoffen, in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat burgers hierbij de mogelijkheid hebben om mee te beslissen en mee te profiteren van deze gemeenschappelijke opgave, want de energietransitie biedt voor iedereen kansen.

D66 kiest voor duurzaam