Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

6. Ondernemen

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. D66 waardeert ondernemerschap dan ook. We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in onze gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar.

Als de overheid duidelijke kaders schept, ontstaat er ruimte voor ondernemers. Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de samenleving. Op elk van deze terreinen werkt D66 aan verbetering. In dit hoofdstuk richten we ons op de pijlers van een sterke lokale economie: ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid.

D66 onderneemt