Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

1. Goed onderwijs

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen, rekening houdend met de ander. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn afkomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog.

Dat maakt onderwijs dé duurzame investering voor de toekomst. Daarom maakt D66 zich hard voor goed onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze gemeente.

D66 wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er behalve voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen thuis. De gemeente kan, behalve door de uitvoering van haar wettelijke onderwijstaken en –bevoegdheden, het verschil maken voor kinderen door informeel haar invloed te gebruiken.

D66 investeert in goed onderwijs!